Menu

ZÁHORÁCKY DETSKÝ BEŽECKÝ POHÁR 2017

zodpovedný PaedDr. Peter Filip

 

Záhoráky Detský Bežecký Pohár

 

Cieľ súťaže:

Naša detská organizácia Záhorácky Fénix sa snaží svojimi aktivitami prilákať čo najviac detí a mládeže aby svoj voľný čas trávili aktívnym športom, pohybom a pobytom v prírode spolu so svojimi rodičmi. 

Charakteristika

Aktuálne propozície Moravsko – Slovenského bežeckého pohára a Záhoráckeho detského bežeckého pohára nájdete mesiac pred pretekom na web stránke GRAND PRIX ZÁHORIA http://gpzsk.webnode.sk/

 

Termínovka ZDBP 2017

 

1. kolo ZDBP 1. 4. 2017 Beh okolo Hlbokého – Hlboké
2. kolo ZDBP 22. 4. 2017 Beh Šaštínskymi bormi – Šaštín - Stráže
3. kolo ZDBP 29. 4. 2017 Jablonická desiatka – Jablonica
4. kolo ZDBP 20. 5. 2017 Mravenčiarska míla – Plavecký Štvrtok
5. kolo ZDBP 1. 7. 2017 Národný beh Gen. M. R. Štefánik – Brezová p./B.
6. kolo ZDBP 22. 7. 2017 Beh Jurským parkom – Borský Svätý Jur
7. kolo ZDBP 29. 7. 2017 Malokarpatský kros – Plavecký Mikuláš
8. kolo ZDBP 19. 8. 2017 Beh k Radošovským vinohradom – Radošovce
9. kolo ZDBP 26. 8. 2017 Beh kúpeľným parkom – Smrdáky
10. kolo ZDBP 9. 9. 2017 Veľká cena Holíča – Holíč
11. kolo ZDBP 15. 9. 2017 Medlenov chodník – Gbely
12. kolo ZDBP 30. 9. 2017 Malacká desiatka – Malacky .
13. kolo ZDBP 21. 10. 2017 Búranský kros – Borský Mikuláš .
14. kolo ZDBP 31. 12. 2017 Silvestrovský beh – Senica

 

Záhorácky detský bežecký pohár 2017 je súťažou v rámci GRAND PRIX Záhoria...
Oficiálne internetové stránky súťaže
www.zahoracka.sk

GP Záhoria Junior klub Borský Mikuláš

 

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 

 1. ZDBP je otvorenou jednorázovou i dlhodobou súťažou. Body sa započítavajú len pretekárom zo Slovenska tak, ako sa umiestnili.
 2. Do súťaže je zaradených 14 pretekov, resp. kôl.
 3. Do celkového poradia sa započítavajú body z 11-tich absolvovaných kôl.
 4. Bodovanie je pre všetky kategórie rovnaké: 1. miesto – 50 bodov, miesto – 49 bodov, 3. miesto – 48. bodov a ďalšie miesta o jeden bod menej.
 5. Protesty po skončení každých pretekov u hlavného rozhodcu do 30 minút. Protesty rieši hlavný rozhodca a riaditeľ pretekov.
 6. Štartové číslo musí byť upevnené vpredu.
 7. Pretekanie detí sprevádzaných rodičmi (benjamínkovia) prebieha tak, že dieťa musí mať pokrčenú ruku v lakti a dlaň má maximálne vo výške hlavy.
 8. Dieťa nesmie rodič ťahať, vliecť alebo mu inak napomáhať v behu vpred, t.j. dieťa sa musí snažiť bežať samé. Pretekár prednostne štartuje vo svojej vekovej kategórii. Povolený je štart pretekára len o jednu kategóriu vyššie. Štart vo vyššej vekovej kategórii je možný len so súhlasom rodiča, trénera alebo sprevádzajúcej osoby a riaditeľa pretekov. Štart v nižšej vekovej kategórii je možný len mimo súťaž bez pridelenia bodov a cien.
 9. Zaradenie do kategórie je na základe roku narodenia.
 10. Oddielová príslušnosť pretekára ja daná prihlásením na prvých pretekoch. V kalendárnom roku je možná jedna zmena do 30. 6. 2017. Zmena musí byť k tomuto dátumu oznámená riadiacemu súťaže emailom na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. . Po tomto dátume nebude možná zmena oddielovej príslušnosti. Ku konečnému vyhodnoteniu bude použitá oddielová príslušnosť pretekára od 1. 7. kalendárneho roka.
 11. Za zdravotný stav detí zodpovedajú rodičia, tréneri alebo vedúci výprav.
 12. Vekové kategórie sú záväzné pre rok 2017 pre každého usporiadateľa pretekov.


Odporúčaný časový harmonogram a vzdialenosti pre jednotlivé kategórie:


00:00 najmladšie žiačky 2006 - 2007 400 m
00:10 najmladší žiaci 2006 - 2007 400 m
00:20 mladšie žiačky 2004 - 2005 600 m
00:30 mladší žiaci 2004 - 2005 600 m
00:40 staršie žiačky 2002 - 2003 800 m
00:50 starší žiaci 2002 - 2003 800 m
01:00 prípravka D 2008 - 2009 200 m
01:05 prípravka CH 2008 - 2009 200 m
01:10 mladšia prípravka D 2010 - 2011 150 m
01:15 mladšia prípravka CH 2010 - 2011 150 m
01:20 predškoláci D 2012 - 2013 100 m
01:25 predškoláci CH 2012 - 2013 100 m
01:30 benjamínkovia D 2014 a mladší 60 m .
01:35 benjamínkovia CH 2014 a mladší 60 m .
01:40 Dorastenci / Dorastenky 2000 - 2001 1500 m
01:50 Juniori / Juniorky 1998 - 1999 1500 m


Pozn.: V prípade pretekov na okruhu môžu dorastenci a juniori štartovať spolu s kategóriou dospelých. Časový program od kategórie najmladších žiačok po kategóriu benjamínkov je záväzný pre každého usporiadateľa pretekov.