Menu

Doprava pre účastníkov 6. TURNUSU

od 9. 8. 2020 (Nedeľa) do 15. 8. 2020 (Sobota) 

PRÍJAZD NA TÁBOR - 6. TURNUS:   

AUTOBUS č. 1 bude pristavený dňa 9. 8. 2020 t.j. nedeľa o 9:00 hodine v Malackách pri Zámockom parku oproti hasičom, kde si naši členovia prevezmú deti, každému dieťaťu zmerajú teplotu bezdotykovým teplomerom. Do autobusu deti vstupujú rúškom.

 

AUTOBUS č. 2 bude pristavený dňa 9. 8. 2020 t.j. nedeľa o 10:00 hodine Pred krytou plavárňou v Senici, kde si naši členovia prevezmú deti, každému dieťaťu zmerajú teplotu bezdotykovým teplomerom. Do autobusu deti vstupujú rúškom.

 

Pri nástupe je nevyhnutné odovzdať:

  1. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára
  2. zdravotný záznam dieťaťa, ktorý sa TU dá stiahnuť, podpis rodiča a aktuálny dátum
  3. kópiu kartičky poistenca 


ODJAZD Z TÁBORA - 6. TURNUS:   

AUTOBUS č. 1 bude pristavený dňa 15. 8. 2020 t.j. sobota o 10:00 hodine na Záhorí a privezie deti do Malaciek k Zámockému parku oproti hasičom asi o 11:20 hodine, Rodičia si osobne prevezmú deti od nášho pracovníka.

 

AUTOBUS č. 2 bude pristavený dňa 15. 8. 2020 t.j. sobota o 10:00 hodine na Záhorí a privezie deti pred krytú plaváreň v Senici asi o 10:20 hodine, Rodičia si osobne prevezmú deti od nášho pracovníka.